elsendoj

La 42-a parto

Ĉi-foje spekteblas la unua parto de programo pri la 10-aj Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj - renkontiĝo en la kafejo Fama kaj la spektaklo "Mistero de la Naskiĝo". Due vi povas spekti kian oferton havas la Centro Ludoviko Zamenhof por la plej junaj bjalistokanoj.

La 42-a parto
Odsłony: 2182
La 41-a parto

Ĉi-parte spekteblas:
- Kurban Bajram - festo de podlaĥiaj islamanoj,
- Ekspozicio de handikapulaj verkoj en la Centro Ludoviko Zamenhof,
- Invito al la 10-aj Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj.

La 41-a parto
Odsłony: 1001
La 40-a parto

En la jubilea, 40-a parto spekteblas:
- Brunetto Casini - gasto de la Centro Ludoviko Zamenhof,
- Bjalistoka Lingva Kafejo,
- Toleremo en Podlaĥio - ĉu ni toleras la aliecon?

La 40-a parto
Odsłony: 1003
La 39-a parto

Ĉi-foje spekteblas:
- novaj projektoj de Esperanto@Interreto
- la spektaklo "Ludoviko-Lazaro" de Georgo Handzlik
- somera ekskurso de esperantistoj al Kroatujo

La 39-a parto
Odsłony: 752
La 38-a parto

Ĉi-foje spekteblas:
- Esperanto-metiejo en Centro Ludoviko Zamenhof
- Arta Kafejo dum la 94-a UK
- Koncerto de Chanajki Klezmer Band

La 38-a parto
Odsłony: 771
La 37-a parto

Ĉi-foje spekteblas:
- la teatraĵo "Fasado" dum la Kongreso,
- kursoj de Edukado.net kaj prezento de Katalin Kováts
- koncerto de Supernova en Bjalistoko.

La 37-a parto
Odsłony: 430
La 36-a parto

Ĉi-foje spekteblas:
- "Doktoro Esperanto" - fotoekspozicio en Centro Ludoviko Zamenhof,
- Libroj de la Jaro kaj libroservo de la 94-a UK,
- Koncerto de Jomo kaj Kim en la parko Planty.

La 36-a parto
Odsłony: 430
La 35-a parto

Ĉi-foje vi spektos:
- renkontiĝon inter bjalistokaj kaj esperantaj verkistoj dum UK,
- koncerton de filharmonia koruso en Esperanto,
- malfermon de Internacia Kongresa Universitato en Bjalistoko

La 35-a parto
Odsłony: 509
La 34-a parto

Ĉi-foje spekteblas:
- "Estraro de UEA respondas" kaj resumo de la Ĝenerala Direktoro,
- Solena Malfermo kaj opinioj de la kongresanoj,
- Invito al la 95-a UK en Havano

La 34-a parto
Odsłony: 683
La 33-a parto

Ĉi-foje spekteblas, rilate al la Kongreso:
- tibeta mandalo - kion simbolas kaj kiel estas kreata,
- spektaklo "Bjalistoka Babelturo"
- LKK resumas la kongreson

La 33-a parto
Odsłony: 522
La 32-a parto

Ĉi-foje spekteblas du, eble la plej gravaj, malfermoj en la historio de bjalistoka Esperanto-movado: Solena Malfermo de UK kaj malfermo de Centro Ludoviko Zamenhof kun ekspozicio tie.

La 32-a parto
Odsłony: 2638
La 31-a parto

Ĉi-foje estos prezento de du libroj: fotoalbumo pri Bjalistoko kaj intervjuo kun verkintoj de nova biografio de Zamenhof.

La 31-a parto
Odsłony: 1185
La 30-a parto

Ĉi-foje spekteblas:
- preparoj de Bjalistoka Filharmonia Koruso por la Kongreso,
- provludoj de Bjalistoka Dramteatro de la teatraĵo "Domo sur la landlimo" en Esperanto,
- kiel infanoj de unu el infanĝardenoj lernas Esperanton.

La 30-a parto
Odsłony: 553
La 29-a parto

En la 29-a parto spekteblas du aferoj ligitaj kun Esperanto, tio estas koncerto de esperantlingvaj kantoj de Bjalistoka Kantostudio pri Bjalistoko mem, kaj prezento de nova itinero de la urbo: "Bjalistoko de Esperanto kaj pluraj kulturoj". Vi ankaŭ spektos ĉi-semajne historian piknikon pri soldatoj, kiu okazis en Bjalistoka Vilaĝmuzeo.

 

La 29-a parto
Odsłony: 396
La 28-a parto

Lastatempe en Varsovio okazis scienca pikniko, kiun partoprenis esperantistoj - pri tio registraĵon al ni sendis Robert Kamiński. Krom tio vi vidos du aferojn el Bjalistoko - tiel nomatan "galerion sur korto" kaj pentekostan aranĝon preparitan en bjalistoka vilaĝmuzeo.

La 28-a parto
Odsłony: 409
La 27-a parto

Ĉi-foje spektindas: "Ok Superuloj" - konkurso por volontuloj, "Silvarium" - enarbara ĝardeno, Internacia Festivalo de Kuirarto en la Foirplaco.

La 27-a parto
Odsłony: 415
La 26-a parto

Ĝi estas ĉefe dediĉita al la Brita Esperanto-Kongreso okazinta ĉi-printempe en Salisbury. Tie prof. John Wells informis pri 50-jariĝo de JEB kaj Angela Tellier pri la programo "Springboard to languages". Fine ni spektigas alian jubileon, sed en Bjalistoko - de Podlaĥia Muzeo.

La 26-a parto
Odsłony: 367
La 25-a parto

La parto estis registrita ĉefe okaze de la festa datreveno de tago, kiam mortis Ludoviko: en la 1-a liceo okazis gejunula scikonkurso pri Esperanto kaj Zamenhof, kaj ni intervjuis specialan gaston, tradukiston Tomasz Chmielik. Krome direktoro de Podlaĥia Muzeo rakontos pri historio de sia institucio.

La 25-a parto
Odsłony: 344
La 24-a parto

En la paska parto krom ĉi-okaza speciala foiro spekteblas ankaŭ la Pdlaĥia Turisma Foiro kaj antaŭprezento de "Tero el la ĉielo" - ekspozicio prezentota dum la Universala Kongreso.

La 24-a parto
Odsłony: 404
La 23-a parto

Ĉi-foje videblas la konkurso de podlaĥiaj valoraĵoj, intervjuo kun bjalistokano Konrad Andrzejuk vizitinta Japanujon, kaj ĉeokaze ankaŭ raporto pri origamio kaj interlerneja ĉampionado por la plej interesa origamiaĵo.

La 23-a parto
Odsłony: 412
La 22-a parto

En ĝi spektu ĉi-foje ekspozicion de lignaj modeloj de bjalistokaj konstruaĵoj, intervjuon kun nova eŭropa volontulo Christophe kaj konkurson pri fotoj de Podlaĥio. La programon finas poŝtkarto de Jakobo Ŝapiro.

La 22-a parto
Odsłony: 398
La 21-a parto

Ĉi-foje spektu: Festivalon de Skoltaj Kantoj "Bi-Pi", 260-jariĝon de Bjalistoko, raporton de la vivo de LKK de la 94-a UK, informon pri nova Zamenhof-parko en Berlino, kaj sekvan poŝtkarton de Bjalistoko.

La 21-a parto
Odsłony: 500
La 20-a parto

Ĉi foje de la interno de la urbodomo ni invitas al: la dua parto de intervjuo kun Aleksander Korĵenkov; Oraj Ŝlosiloj - ĉiujara konkurso por agemaj bjalistokanoj; ekspozicio pri 260 jaroj de Bjalistoko; prezento de sekva historia foto.

La 20-a parto
Odsłony: 1824
La 19-a parto

Estas intervjuo kun Aleksander Korĵenkov pri La Ondo de Esperanto kaj lia laboro (dua parto de la intervjuo aperos venonteldone); peto de bjalistoka urbestro honorigi UEA per la Nobel-pacpremio; sinprezento de Pafklik kaj la plej nova lumdisko; konkurso pri lignaj kabanoj; prezento de historia poŝtkarto bjalistoka.

La 19-a parto
Odsłony: 1982
La 18-a elsendo de TV Esperanto

En la unua novjara parto de bjalistoka Esperanto-televido ni proponas al vi: trarigardi unu el publikaj lecionoj de Esperanto kiuj okazas ĉiusemajne en Esperanto Cafe; raporton pri la Granda Orkestro de Festa Helpo partoprenita de geesperantistoj; du koncertojn de okazinta en Slovakio Ago-Semajno, novjara balo; historian foton pri Bjalistoko.

La 18-a elsendo de TV Esperanto
Odsłony: 842
projekto kaj preparo de la paĝaro: G3 MEDIA
© 2009 TV Białystok